หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,985,177 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,915 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,169 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,816 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,937 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,795 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,360 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,867 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,516 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,644 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,302 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,164 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,349 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสนสุข | 04 ม.ค. 56
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต2
โรงเรียนบ้านเชียงอาด | 04 ม.ค. 56
ขอเชิญ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 ม.ค. 56
การประเมินนักเรียน"รางวัลพระราชทาน"
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 04 ม.ค. 56
งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 04 ม.ค. 56
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2556
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 04 ม.ค. 56
ารสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น Obec Aword
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 04 ม.ค. 56
อุตรดิตถ์ในอดีต
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 04 ม.ค. 56
รายชื่อครูดีเด่นเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ครบทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 04 ม.ค. 56
รับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 04 ม.ค. 56
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 04 ม.ค. 56
แพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังโป่งเข้าตรวจสุขภาพฟันนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 04 ม.ค. 56
สอบวัดผลกลางภาคเรียน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 04 ม.ค. 56
ประกาศผล โควตา ม.เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 ม.ค. 56
ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว | 04 ม.ค. 56
กีฬาสีสร้างสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 10-11ม.ค.56
โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) | 04 ม.ค. 56
4 มกราคม 2555 โรงเรียนยางคำพิทยาคมรับการประเมินห้องสมุด 3ดี
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 04 ม.ค. 56
ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประเทศ
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดนิรมิต ) | 04 ม.ค. 56
ด.ญ. วชิราภรณ์ น้อยฤทธิ์ เด็กดีมีคุณธรรม เครือข่ายละงู 1
โรงเรียนอนุบาลละงู | 04 ม.ค. 56
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสนสุข | 04 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุทธิดา เฮงทรัพย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนวัดโสมนัส | 04 ม.ค. 56
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ | 04 ม.ค. 56
คณะครู-นักเรียนมอบของที่ระลึกอวยพรปีใหม่แก่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลานกระบือวิทยา | 04 ม.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 42st International Children's Drawing Contest
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 04 ม.ค. 56
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 04 ม.ค. 56
ขอบคุณสำหรับทุกความร่วมมือ สำหรับกิจกรรมต่างๆในวันปีใหม่คะ
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 04 ม.ค. 56
คำขวัญวันเด็ก 56
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 04 ม.ค. 56
26-28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดดอนยอได้นำนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดดอนยอ | 04 ม.ค. 56
เอกสารเสริม...พัฒนา O-NET วิชาภาษาไทย
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 04 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโรงอาหาร ทอด ณโรงเรียนบ้านท่าอาจ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 25
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 04 ม.ค. 56
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6,ม.3 โรงเรียนวัดตะโกสูง
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 03 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 03 ม.ค. 56
แนวทางการดำเนินงานค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 03 ม.ค. 56
เชิญร่วมงานกีฬาสี วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๖
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 03 ม.ค. 56
เชิญชวนนักเรียนประกวดเขียนจดหมายชิงเงิน 10,000บาท
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 03 ม.ค. 56
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา | 03 ม.ค. 56
กำหนดการสอบ O-net
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม | 03 ม.ค. 56
นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนเข้าเยี่ยมคารวะนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 03 ม.ค. 56
บริษัท มิตซูิบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 03 ม.ค. 56
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาเปตองระดับชาติ กีฬา สพฐ.
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง | 03 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและทำ บุญโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ ( วัดนิรมิต
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดนิรมิต ) | 03 ม.ค. 56
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พ.ศ. 2556 ให้แก่ประชาชนชาวไทย
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 03 ม.ค. 56
ข้าราชการมาตำรงตำแหน่งใหม่ในอำเภอทุ่งตะโก
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง | 03 ม.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้รับรางวัล เด็กและเยาชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2556
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 03 ม.ค. 56
เกร็ดความรู้วันเด็ก
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 03 ม.ค. 56
เด็กชายพรเพชร จิตรา มอบผลงาน การปั้นมังกรด้วยฝุ่นขี้เลื่อยผสมกาว ให้แด่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร
โรงเรียนวัดนานอน | 03 ม.ค. 56
เตรียมความพร้อมก่อนสอบNTและO-Net
โรงเรียนบ้านโชกใต้ | 03 ม.ค. 56
ร่วมแสดงการต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกคนใหม่ นางอำพัน ประสานสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 03 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 03 ม.ค. 56
โรงเรียนเปรมฤทัยเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (ด่วน!!..จำนวนจำกัด)
โรงเรียนเปรมฤทัย | 03 ม.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th