หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,472,886 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,435,460 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,387,397 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,250,267 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,172,674 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,156,536 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,062,908 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,027,081 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 997,458 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 958,965 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 957,392 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 890,543 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 14 พ.ค. 56
รายละเอียดเการยื่นใบสมัครรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 14 พ.ค. 56
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ บูรณาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 14 พ.ค. 56
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนเพิ่มเติม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 14 พ.ค. 56
กำหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2556 ในวันพฤหัสบดีที่16 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนบ้านพร้าว | 14 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 14 พ.ค. 56
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ลาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 14 พ.ค. 56
ศึกษานิเทศ สพป.ชย.๒ ตรวจติดตามการประเมินภายใน
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 14 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักเรียน และ ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2556
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 13 พ.ค. 56
ทุนนักเรียนครูโรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ | 13 พ.ค. 56
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๔ - ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 พ.ค. 56
รับนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 13 พ.ค. 56
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 13 พ.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองกับปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 13 พ.ค. 56
ตัวอย่างSAR
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 13 พ.ค. 56
ตัวอย่างจัดทำแฟ้มประวัติวิชาชีพครู
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 13 พ.ค. 56
รับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 13 พ.ค. 56
เอกสารนิเทศครู...เผยแพร่ความรู้ ฉบับที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 13 พ.ค. 56
เอกสารนิเทศครู...เผยแพร่ความรู้ ฉบับที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 13 พ.ค. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 1ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนด่านขุนทด | 13 พ.ค. 56
เปิดเรียนภาคเรียน 1/2556 วันที่ 13 พ.ค.56
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 13 พ.ค. 56
มาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 13 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง | 13 พ.ค. 56
ตารางสอน ปี 2556
โรงเรียนอบจ.สฎ ๓ (บ้านนา) | 13 พ.ค. 56
คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีอบรมการจัดทำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 พ.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรีเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 พ.ค. 56
รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งครูอัตราจ้างงบโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูขาดแคลน)
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 13 พ.ค. 56
แผนบูรณาการ ป.4-6
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 13 พ.ค. 56
แผนบูรณาการ ป.1-3
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 13 พ.ค. 56
ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ่อแร่ | 13 พ.ค. 56
126 - STEP Dance (ค่ายภาษาอังกฤษ 2555)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 12 พ.ค. 56
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ | 12 พ.ค. 56
ค่ายเยาวชนอริยะสร้างได้@เสถียรธรรมสถาน(8-10 มี.ค.2556)
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 12 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1-6 ประจำปีการศึกาษา2556
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 พ.ค. 56
กิจกรรม รักลูกบึง
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา | 12 พ.ค. 56
บริบทโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 12 พ.ค. 56
วิธีเปิดใช้ 3G ใหม่ บนคลื่นความถี่ 2100 MHz (2.1 GHz)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 พ.ค. 56
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2 เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 12 พ.ค. 56
ประกาศผลการเลื่อนชั้นเรียน
โรงเรียนอบจ.สฎ ๓ (บ้านนา) | 12 พ.ค. 56
ประมวลภาพกิจกรรม ทอดผ้าป่า โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 14 เมษายน 2556
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 12 พ.ค. 56
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอบจ.สฎ ๓ (บ้านนา) | 12 พ.ค. 56
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน พ.ค. 56
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 11 พ.ค. 56
ตารางสอน ปีการศึกษา 2556(ใหม่ล่าสุด) โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 พ.ค. 56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนบ้านทรายขาว | 11 พ.ค. 56
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล ปี 2556
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 11 พ.ค. 56
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์แจ้งกำหนดการเปิดการเรียนภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ | 11 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 11 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม | 11 พ.ค. 56
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 11 พ.ค. 56
โรงเรียนบ้านโฮ่ง เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนบ้านโฮ่ง | 11 พ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th