หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนิศากร วังคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวนัฏฐิกา มหาโภคประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางรุ่งรัตน์ สามัญ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล2
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวอรวรรณ พวงสิน
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็ก
กลุ่ม : สายชั้นอนุบาล1
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
ดร.ธานี จันทร์นาง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวรุ่งตะวัน บัวแก้ว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ    จ.พังงา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,417,972 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,674,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,520,522 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,450,900 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,301,398 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,252,274 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,196,258 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,114,345 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,081,470 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,029,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 990,706 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 989,196 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 950,711 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
iPhone ราคาประหยัด ผลิตโดย Pegatron ไม่ใช่ Foxconn
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 04 มิ.ย. 56
3 มิ.ย. 56 นักเรียนโรงเรียนบ้านชาติสามัคคี เรียนร่วมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 04 มิ.ย. 56
เลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 04 มิ.ย. 56
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู้บูรณาการฯ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 มิ.ย. 56
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 04 มิ.ย. 56
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 04 มิ.ย. 56
ประชุมครู
โรงเรียนบ้านบากัน | 04 มิ.ย. 56
โครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
โรงเรียนบ้านบากัน | 04 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านบากัน | 04 มิ.ย. 56
รอง.ผอ.สพป.5 นางศิริยนต์ พิมพ์โพธิ์ เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 04 มิ.ย. 56
เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านบากัน | 04 มิ.ย. 56
ประชุมครูหมดตัว
โรงเรียนบ้านบากัน | 04 มิ.ย. 56
ประกาศระเบียบการเข้าห้องสอบ
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การดำเนินการ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ ศูนย์เทคโนฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 มิ.ย. 56
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2556 ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 04 มิ.ย. 56
แจกหนังสือเรียนฟรี ปี 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 04 มิ.ย. 56
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การลงโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet ของกลุ่มสาระการงานฯ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 มิ.ย. 56
กิจกรรมของโรงเรียนเดือนมิถุนายน
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ | 04 มิ.ย. 56
บรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 04 มิ.ย. 56
รางวัลด้านกีฬาระดับเขต
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ | 04 มิ.ย. 56
4 มิถุนายน 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 04 มิ.ย. 56
อบรมการพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 03 มิ.ย. 56
บ้านกรูดคลาสสิค ทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 มิ.ย.2556 ณ โรงเรียนวัดเขานางเภา
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาหน้าวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 03 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 03 มิ.ย. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านนาสะอาดร่วมงานและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนในงานมงคลสมรสบุตรสาว
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 03 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเป็น นศท.ประจำปีการศึกษา256(สอว.)
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 03 มิ.ย. 56
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 03 มิ.ย. 56
วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี)
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 03 มิ.ย. 56
กำหนดการประกอบพิธีบวงสรวง บูรณะโบราณสถาน
โรงเรียนอุบลวิทยากร | 03 มิ.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมมอบรางวัลการตอบปัญหาเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
Mr.Keith Henderson ครูสอนภาษาอังกฤษมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทั้งสำนักงานเขตลาดกระบัง
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และ ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
class room meeting
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 03 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านดอนบม | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ปี ๕๖
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา | 03 มิ.ย. 56
กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา | 03 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 03 มิ.ย. 56
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 03 มิ.ย. 56
คุณครูประภัสสร ขันติจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมลนักเรียนรายบุคคล วันที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 03 มิ.ย. 56
การประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมศึกษาดูงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ที่โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันออกกำลังกาย วัแชลเลนจ์เดย์
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th