หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาววรุณทิพย์ มณีวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางวรนาถ ศิริปัญญา ครูพิเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางกาญจนา ศรีสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : โครงการ วิทย์-คณิต (sms)
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,351 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,651 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,357,744 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,140,722 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,069,022 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,067,411 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,020,396 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 909,529 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 897,737 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 866,306 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 856,737 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 843,212 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 807,150 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บ้านค่ายรวมมิตรได้เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมงานหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 18 ก.พ. 56
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 18 ก.พ. 56
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (obec awards)
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ | 18 ก.พ. 56
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุปราณี แก้วดู
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด"ความทรงจำในอดีต"โดย น.ส.ช่อผกา อินทร์แก้ว
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "บีท สิ่งที่คิดถึง" โดยนายภานุวัฒน์ รัตนศิริ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน ชุด "เพื่อนที่น่ารัก" โดยนายวาทิน หนูเส้ง
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 18 ก.พ. 56
รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ รายการ Spelling Bee ระดับภาคใต้
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 18 ก.พ. 56
ผลงานนักเรียน"หนังสือรุ่น โดย น.ส.เบญจมาภรณ์ กิ้มเถี้ยว"
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 18 ก.พ. 56
ขอเชิญชม และร่วมแข่งขันกีฬา อบต.หนองยาวเกมส์
โรงเรียนวัดหนองยาว | 18 ก.พ. 56
การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 18 ก.พ. 56
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม | 18 ก.พ. 56
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม | 18 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเหรียญทอง ระดับ
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 18 ก.พ. 56
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตึ๊ดได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
โรงเรียนบ้านตึ๊ด | 18 ก.พ. 56
ประเมินขั้นที่ ๕ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (A.T.C.)
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 18 ก.พ. 56
ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 18 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ Amazing Kamphaengsaenwittaya ครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองพงนก | 18 ก.พ. 56
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ งานศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 62
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 18 ก.พ. 56
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 โดยการนำของ ผอ.ปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 18 ก.พ. 56
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 18 ก.พ. 56
เพลงมาร์ชวันอาสาฯ
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 18 ก.พ. 56
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม | 18 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการของสถานศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555 / 16 ก.พ.56
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 18 ก.พ. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 18 ก.พ. 56
ขอเชิญร่วมงาน “๒๐ ปี ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ชาวเกาะกูด
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม | 18 ก.พ. 56
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ปี 2556
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 18 ก.พ. 56
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 18 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 18 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 18 ก.พ. 56
การรับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 ก.พ. 56
ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าค่ายที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18-20
โรงเรียนวัดสามพัน | 18 ก.พ. 56
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 18 ก.พ. 56
สอบ NT
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 18 ก.พ. 56
งานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่นประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 18 ก.พ. 56
งานสุทธิวงศ์สัมพันธ์ ครั้งที่่ 22 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 18 ก.พ. 56
เหรียญทอง กีฬาเทควันโด รุ่น Kyoruki ยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี ระดับเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 18 ก.พ. 56
ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา | 18 ก.พ. 56
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา | 18 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 18 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 18 ก.พ. 56
โครงการอบรมพัฒนาแกนนำ เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 18 ก.พ. 56
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธาานี โรงเรียนในสังกัด สพ
โรงเรียนบ้านกระดาน | 18 ก.พ. 56
กำหนดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 17 ก.พ. 56
คณะครูและบุคลากรร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) จันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 17 ก.พ. 56
การแข่งขันกีฬา ฯ สพป.นครพนม เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 17 ก.พ. 56
ประชาสัมพันธ์โครงการศรีบรรพตโมเดลที่เมืองทองธานี
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 17 ก.พ. 56
15 ก.พ. 56 กิจกรรมฐานสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ก.พ. 56
วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลความโกรธ
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ก.พ. 56
กรรมการ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครูบุ๋ม ของเรา
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 17 ก.พ. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/599 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th