หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายสุเมธ เหล่าตระกูลงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วังวิเศษ    จ.ตรัง
นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.แก่งกระจานวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางสาวกาญจนา สุขสำราญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แก่งกระจานวิทยา    จ.เพชรบุรี
นางสาวขวัญเรือน คลำ้พงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.แก่งกระจานวิทยา    จ.เพชรบุรี
นายวิชาญ ทองสมจา
ตำหแน่ง : สังคมศึกษา
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวสุพรรณี ทองขาว
ตำหแน่ง : สังคมศึกษา
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,415,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,664,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,517,667 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,446,919 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,298,936 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,246,395 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,193,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,111,037 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,078,769 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,028,131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 988,319 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 987,221 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 948,182 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31พฤษภาคม 2556
โรงเรียนวัดเทพราช | 01 มิ.ย. 56
31 พ.ค.56 ผอ.คุณครู เลี้ยงขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 01 มิ.ย. 56
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่
โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ | 31 พ.ค. 56
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย | 31 พ.ค. 56
คำสั่ง โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่ 116/2556 เรื่อง การแต่งตั้งเวร-ยามกลางคืนและวันหยุดราชการ ป
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 31 พ.ค. 56
ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 31 พ.ค. 56
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 31 พ.ค. 56
ปก SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
สารบัญ SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
ตอนที่ 1 SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
ตอนที่ 2 SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
ตอนที่ 3 SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
ตอนที่ 4 SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
ภาคผนวก SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
เอกสารอ้างอิง SAR 2555
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 พ.ค. 56
รายชื่อครูผู้สอนและตารางจัดการเรียนรู้ เยาวชนคนดีศรีเมืองเพชร ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 31 พ.ค. 56
กิจกรรมไหว้ครู/เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านบากัน | 31 พ.ค. 56
เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 31 พ.ค. 56
กำหนดการวันไหว้ครู ประปีการศึกษา 2556
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 31 พ.ค. 56
โรงเรียนบ้านอีเลิศได้รับประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 31 พ.ค. 56
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 กลับมาใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วครับผม.
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 31 พ.ค. 56
กำหนดวันประชุมผู้ปกครองวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2556
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 31 พ.ค. 56
การอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 31 พ.ค. 56
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคุณธรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 31 พ.ค. 56
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 31 พ.ค. 56
ประชาสัมพันธ์งานประกวดกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในหัวข้อ
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 พ.ค. 56
ดาวน์โหลดเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 31 พ.ค. 56
เบรกกำหนดเปิดเทอมรับอาเซียน สพฐ. เสนอให้ทบทวนอีกหน
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 31 พ.ค. 56
แท่งเงินเดือนข้าราชการครู
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 31 พ.ค. 56
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปูรากฐานเด็กไทยสู่อนาคต
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 31 พ.ค. 56
กลุ่มการศึกษาทางเลือกปักหลักหน้าศธ.ค้านยุบโรงเรียนเล็ก
โรงเรียนบ้านไร่นางาม | 31 พ.ค. 56
โครงการป่ามะกรูดรวมใจเทิดไท้ราชันย์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 31 พ.ค. 56
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนบ้านศาลา | 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ คณะกรรมการ การประเมินเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 พ.ค. 56
บรรยากาศ การประชุม e-conference (กลุ่มราชพฤกษ์) เรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 พ.ค. 56
บรรยากาศการต้อนรับ ครูย้ายใหม่มาตำรงตำแหน่งมาประจำที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 31 พ.ค. 56
“ สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ” ปี 2556
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 30 พ.ค. 56
คำสั่งที่ 089/ 2556 ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 30 พ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พชรภัทร มิ่งเมือง ในการแข่งว่ายน้ำ อบจ.เชียงราย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 30 พ.ค. 56
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปิยธิดา ทองสุข ได้รับการคัดเลือกใน"โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพ
โรงเรียนเทพา | 30 พ.ค. 56
ผลการสอบ las ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 30 พ.ค. 56
ผลการสอบ O-net ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 30 พ.ค. 56
ผล o-net,las โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 30 พ.ค. 56
ผลการสอบ O-net ป.6 , ม.3 และผลสอบ Las ป.1-5 และ ม.1-2
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 30 พ.ค. 56
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแคบพ่นยากันยุง
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี | 30 พ.ค. 56
จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา | 30 พ.ค. 56
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 30 พ.ค. 57
การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 30 พ.ค. 56
นัดตรวจผมนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 30 พ.ค. 56
ผลการประเมินNT ป.3 ปีการศึกษา2555 โรงเรียนบ้านควนสูง
โรงเรียนบ้านควนสูง | 30 พ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th