หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
เอกลักษณ์ สุวรรณชัย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นันทนา หนูช่วย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
จิราพร รัตนพงศื
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายพัสกร เชิดพานิชย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นายชนะ คัมภิรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,384,347 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,321,975 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,466,423 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,416,478 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,381,073 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,245,321 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,162,681 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,150,492 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,053,191 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,020,062 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 993,472 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 955,929 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 952,963 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 882,535 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เชิญร่วมงานบุญบั้งไพ
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 09 พ.ค. 56
กิจกรรม วันไหว้ครู
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 09 พ.ค. 56
บูรณะอาคารปฐมพิราม
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 09 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 09 พ.ค. 56
ข้าวผัดอเมริกัน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 พ.ค. 56
คำสั่งเลื่อนยศชั้นประทวน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด | 09 พ.ค. 56
ประกาศผลสอบ ชั้นประทวนสอบเป็นสัญญาบัตรปี 56 สายตชด.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด | 09 พ.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 พ.ค. 56
หลักเกณฑ์การพัฒนาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ว.๕เยียวยา)
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 พ.ค. 56
รายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียน(SAR) ปี ๒๕๕๕
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 พ.ค. 56
สุดยอด! ด.ญ.วัลลภา แซ่ลิ้ม ชนะเลิศเรียงความ
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 09 พ.ค. 56
ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ (ครู IT) ประจำโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปั
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 09 พ.ค. 56
ติดปีกการเรียนรู้...หัวใจสะพายเป้..ราชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 09 พ.ค. 56
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 09 พ.ค. 56
ประกาศ เปิดเรียนปีการศึกษา 2556
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 09 พ.ค. 56
ประกาศรับสมัครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 09 พ.ค. 56
การประชุมการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 09 พ.ค. 56
ค่ายใหม่ สำหรับนักเรียน ม. ปลาย ครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 09 พ.ค. 56
เปิด “UBSS FOOTBALL ACADEMY ”
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 09 พ.ค. 56
Back to school
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ | 09 พ.ค. 56
เปิดเทอม 16 พ.ค. 56
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 09 พ.ค. 56
เตรียมส่งนักกีฬามวยปล้ำและเซปักตะกร้อไปเก็บตัวที่เวียดนาม‏
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 09 พ.ค. 56
ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 09 พ.ค. 56
โครงการ"ร้อนนี้เยาวชนไทยปลอดภัย เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น"‏
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 09 พ.ค. 56
การศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือสามัญโดยใช้กระบวนการ P D C A ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 08 พ.ค. 56
แจกเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 08 พ.ค. 56
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) | 08 พ.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำบุคลากรทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 08 พ.ค. 56
ประมวลภาพกิจกรรม ฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร คณะครูและพนักงานโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (2)
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 08 พ.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถดูได้ที่บอร์ดกลาง
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 08 พ.ค. 56
ประมวลภาพกิจกรรม ฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารคณะครูและพนักงานโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 08 พ.ค. 56
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าอบรมโปรแกรมบันทึกผลการเรียนรายวิชา
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 08 พ.ค. 56
ปาเลา มรกตทางทะเลแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 08 พ.ค. 56
ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่ IT
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 08 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2556 วันที่ 14 พ.ค. 2556
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 08 พ.ค. 56
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP 10-12 พ.ค. 2556
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 08 พ.ค. 56
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 9 พ.ค.2556
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 08 พ.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2556
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 พ.ค. 56
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางตะเภา | 08 พ.ค. 56
8 พ.ค.56 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การใช้โปรแกรม Bookmark
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 08 พ.ค. 56
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 08 พ.ค. 56
เอไอเอส เปิดตัวเต็มรูปแบบกับ "AIS 3G 2100ตัวจริง มาตรฐานโลก"
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 พ.ค. 56
เคล็ดลับควรรู้ทำบ้านให้เย็น
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 พ.ค. 56
ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 08 พ.ค. 56
ไฟซีนอน พลิกตร. ยืนยันผิดกฏหมายแน่ ...ชี้ส่งภาพมาร้องเรียนได้
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 พ.ค. 56
มือถือโคตรถูกจากพี่จีน ราคา 350 บาทก
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 พ.ค. 56
ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 พ.ค. 56
ขอเชิญประชุมเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ | 08 พ.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 290/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th